Om Sta-Pro
Gitterriste
Gitterriste Trin
Sværlast Riste
Jalousi-riste
Fuldriste
- Belastningsværdier/stål
- Belastningsværdier/alu
Stangriste
Stangriste Trin
Befæstigelse
Overfladebehandling
Kontakt

Fuldriste

Fuldriste udføres i alm. stål, rustfrit stål eller aluminium. Ristene kan også udføres i andre materialer efter ønske.

Fuldristene er presriste, hvor bære- og tværstål er forsynet med en opslidsning, der svarer til det halve af stavhøjden. De fladjern, som er opslidset på oversiden betragtes som bærestål.

Fuldriste udføres med bærestålsdimen-sioner på op til 100 x 5 mm. Ristelængden bør være mindre end 1800 mm.

Anvendelsesområder:
Flugtvejs- og vinduesbalkon, facadebe-klædning, dækriste, udluftningsgitter og rækværk.