Om Sta-Pro
Gitterriste
Gitterriste Trin
Sværlast Riste
Jalousi-riste
Fuldriste
Stangriste
Stangriste Trin
Befæstigelse
Overfladebehandling
Kontakt

Overfladebehandling & Materialer

En kvalitet ved gitterristene er deres lange holdbarhed, som blandt andet skyldes en grundig overfladebehandling. De forskellige muligheder spænder lige fra "tilstækkelig" overfladebe-handling til overfladebehandling af meget høj kvalitet, som kan være med til at give ristene deres helt eget præg i deres anvendelsesområde.


 
Varmgalvanisering

Gitterriste udført i stål varmgalvaniseres ved neddypning i zinkbad i henhold til DIN 50976 (DIN EN ISO 1461). En 99,9% ren zink sikrer at overfladelaget ikke bliver slået af ved anmindelig brug.

 
Lakering

Ristene bliver først affedtet. Derefter grundes de med en primer og lakeres med dæklag 2-KPUR, som er tilgængelig i alle RAL-toner. Den afsluttende tørreproces varer en time ved 60° til 80° C.

 
Elektrogalvanisering

Ristene bliver først affedtet og bejdset, og derefter galvaniseret i elektrolytbade.

   
Eloxering (aluminium)

Først affedtes, bejdses og spules ristene i dyppebade. Derefter foretages en eloxering i et elektrolytisk bad (E6EV1). Efter eloxeringen kan ristene indfarves i forskellige farvetoner.

 
Bejdsning (rustfrit stål)

Efter bearbejdning dyppebejdses ristene hvorved det rustbeskyttende overfladelag bliver gendannet. Den efterfølgende passivering forlænger korrosionsbestandigheden yderligere.

 
Elektrokemisk polering

Finder sted i elektrolytisk bad og giver materialet en homogen poleret overflade, som desuden er smudsafvisende.

 
Pulverlakering

Ristene affedtes, bejdses og kromatiseres i dyppebade alt efter hvilket materiale de er udført af. Derefter påføres de pulver og varmes op til ca. 170° C, hvilket giver en meget slidstærk overflade. Lagtykkelse på 60-80 my.
Kromatering

Galvaniseringen foregår elektrolytisk. Selver påføring af kromatlaget foregår herefter i dyppebad, og kan udføres i forskellige farvetoner.