Om Sta-Pro
Gitterriste
Gitterriste Trin
Sværlast Riste
- Belastningsværdier
Jalousi-riste
Fuldriste
Stangriste
Stangriste Trin
Befæstigelse
Overfladebehandling
Kontakt

Belastningsværdier Sværlastriste

FP = Enkeltlast i kN
FV = Ensfordelt last i kN/m2

* Spændvidde = Afstand imellem understøtningspunkter.

De angivne værdier er maksimalværdier.Grundlaget er derfor det maksimale belastningsareal, og en bærestålsdeling på 50,0 mm.

Omregningsfaktor mellem kg og kN:
10 kN = 1 Ton
1 kN = 100 kg