Om Sta-Pro
Gitterriste
- Presriste
- Skridsikre riste
- Standard bygningsriste
- Belastning - stålriste
- Belastning - aluminium
Gitterriste Trin
Sværlast Riste
Jalousi-riste
Fuldriste
Stangriste
Stangriste Trin
Befæstigelse
Overfladebehandling
Kontakt

Belastningsværdier Gitterriste Stål

De opstillede værdier er beregnet ud fra deres maksimalt tilladelige belastning. Grundlaget er derfor et belastningsareal på 200 x 200 mm og en bæreståls-deling på 33,3 mm. For at undgå deformation må en enkeltlast ikke fremkalde en nedbøjning på mere end 4 mm (se den mørkeblå grænselinie).

 ikke anbefalet område 

 anbefalet område

Note: Vi anbefaler, at man til kørbare riste kun benytter bærestål i 4 eller 5 mm godstykkelse.

FP = Enkeltlast i kN
FV = Ensfordelt last i kN/m2

* Spændvidde = afstand imellem understøtningspunkter.

Omregningsfaktor mellem kg og kN:
10 kN = 1 Ton
1 kN = 100 kg